Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Γενικού Λυκείου – Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022 ( Εκφωνήσεις και Απαντήσεις των Θεμάτων )

Απαραίτητη προυπόθεση, για να είναι δυνατή η ανάγνωση των .pdf αρχείων, είναι η ύπαρξη του
Adobe Acrobat Reader DC στον υπολογιστή του επισκέπτη.

Πατήστε click στον αμέσως παρακάτω σύνδεσμο για να
μεταφορτώσετε το λογισμικό αυτό στον υπολογιστή σας.
https://get.adobe.com/reader/otherversions/

ΑΕΠΠ – Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2022 (Ημερησίου + Εσπερινού Λυκείου)
https://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/Εκφωνήσεις_Θεμάτων_2022_pAwvMnqAspyRtcvD.pdf (Εκφωνήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2018 (Ημερησίου + Εσπερινού Λυκείου)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/Εκφωνήσεις_Θεμάτων_2018_W8pYF9vrC8jXU6rqWJ9.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/Εκφωνήσεις_Θεμάτων_Δ_Τάξης_2018_W8pYF9vrC8jXU6rqWJ9.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/2018_Απαντήσεις_Θεμάτων_2018_ΟΕΦΕ_W8pYF9vrC8jXU6rqWJ9.pdf (Απαντήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις – Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2017
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/ΑΕΠΠ-Θέματα-Πανελλαδικών-Εξετάσεων-2017.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/ΑΕΠΠ-Απαντήσεις-Πανελλαδικών-Εξετάσεων-2017-ΟΕΦΕ.pdf (Απαντήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις – Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2016
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/6ehT1bfV1jgKP4zO5d.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/FSmb6Mzb7UPlb0SFqt.pdf (Απαντήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις – Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2015
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/3Rrs7UBpn7AGkg5Mtl.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/8Zpw0SKhx4Fzn5Xut9Di.pdf (Απαντήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις – Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2014
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/2014_AEPP_Mf5Yia6CKlp2Z.pdf (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/2014_AEPP_nG2jjYO3qrB7.pdf (Απαντήσεις)

Ανάπτυξη Εφαρμογών – Εκφωνήσεις – Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2013
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/2013_AEPP.PDF (Εκφωνήσεις)
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/themata/2013_AEPP_APANTHSEIS.PDF (Απαντήσεις)