Θέματα ΑΕΠΠ (Επαναληπτικές Εξετάσεις – Αρχείο) Ημερησίου Γενικού Λυκείου 2000 – 2015

Απαραίτητη προυπόθεση, για να είναι δυνατή η ανάγνωση των .pdf αρχείων, είναι η ύπαρξη του
Adobe Acrobat Reader DC στον υπολογιστή του επισκέπτη.

Πατήστε click στον αμέσως παρακάτω σύνδεσμο για να
μεταφορτώσετε το λογισμικό αυτό στον υπολογιστή σας.
https://get.adobe.com/reader/otherversions/

Επαναληπτικές εξετάσεις ΑΕΠΠ
Αρχείο θεμάτων Ημερησίου Γενικού Λυκείου ετών 2000-2015
( Σε ενιαία μορφή .pdf , 97 σελίδες )
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/Ep_themata/Ep2000-2015.pdf

Επαναληπτικές εξετάσεις ΑΕΠΠ
Αρχείο θεμάτων Ημερησίου Γενικού Λυκείου ετών 2000-2015
( Σε συμπιεσμένη μορφή .zip )
http://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/Ep_themata/Ep2000-2015.zip