ΑΕΠΠ – Εργαλεία Προγραμματισμού – Video (Ενημέρωση στις 10 May 2022)

Εργαλεία Προγραμματισμού για την Β’ βάθμια Εκπαίδευση

1. Διερμηνευτής Γλώσσα Έκδοση 1.51 , απο τον Άλκη Γεωργόπουλο
https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?action=dlattach;topic=4061.0;attach=2539

2. Διερμηνευτής Γλωσσομάθεια Έκδοση 9.2.2 , απο τον Σπύρο Νικολαίδη
(Υπάρχει η δυνατότητα της μετατροπής του κώδικα σε διάγραμμα ροής!)
https://www.dropbox.com/s/wzt0safsimsrvoq/GlossoMatheia.zip?dl=1

3. Online διερμηνευτής Pseudoglossa, απο τον Στάθη Στέργου
http://www.pseudoglossa.gr/

Video ( Καταχώρηση στοιχείων και ταξινόμηση Πινάκων )
http://www.youtube.com/watch?v=U8Nzd6uCPRo

Video ( Καταχώρηση ονομάτων σε πίνακα με ‘ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ’ )
http://www.youtube.com/watch?v=gBISYe31WrY

Video ( Αναζήτηση στοιχείου σε πίνακα με την χρήση διαδικασίας )
http://www.youtube.com/watch?v=EvxaO_xA9tM

Video ( Αντιμετάθεση 1ης και 3ης γραμμής σε πίνακα δύο διαστάσεων )
http://www.youtube.com/watch?v=vhM1NlDJaTU

Video ( Εύρεση Μέγιστου απο Μονοδιάστατο Πίνακα )
http://www.youtube.com/watch?v=H0W25FobwbA