Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή μερική χρήση του υλικού του ιστολογίου αυτού (www.αναπτυξηεφαρμογων.gr) χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια μου. Κατ’ εξαίρεση και μόνον, επιτρέπεται η χρήση του, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ρητή αναφορά στην διεύθυνση του δικτυακού μου κόμβου (www.αναπτυξηεφαρμογων.gr). Με την έννοια υλικό εννοώ τις ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί απο εμένα προσωπικά, και όχι τις εκφωνήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ή υλικό που αφορά συναδέλφους και αναφέρεται η πηγή και το όνομα τους.

Όσον αφορά τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν δημιουργηθεί απο εμένα προσωπικά (επιμέλεια θεμάτων στον ιστοχώρο μου), αλλά και των προτεινόμενων θεμάτων που επίσης δημιουργήθηκαν προσωπικά απο μένα, απαγορεύεται “αυστηρά” η παράκαμψη του σχήματος προστασίας των pdf αρχείων, αν και μόνο αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες ηθικής. Τα .pdf επιθυμώ να παραμείνουν ως έχουν στην κρυπτογραφημένη δομή που τα άφησα.

Επίσης, κατα την διάρκεια της επίσκεψης στον ιστοχώρο μου (www.αναπτυξηεφαρμογων.gr) καταχωρείται στον Server φιλοξενίας η IP διεύθυνση του επισκέπτη ( IP Address ), η οποία “χρησιμοποιείται” καθαρά για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας. Κανένα άλλο στοιχείο δεν καταχωρείται, μιας και η σελίδα δεν έχει διαδραστικό χαρακτήρα, δηλαδή ο επισκέπτης δεν μπορεί να ανεβάσει υλικό ή διάφορα προσωπικά του σχόλια.

Τελειώνοντας, όσον αφορά τους χρήσιμους συνδέσμους που παρατίθενται στον ιστοχώρο μου, αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι οι αξιότιμοι Κύριοι που δημιούργησαν και συντηρούν τις σελίδες αυτές. Ο ιστοχώρος μου, παραθέτει χρήσιμους συνδέσμους, ώστε ο επισκέπτης (μαθητής ή καθηγητής) να έχει όσο το δυνατόν μια πολύ καλύτερη εικόνα για το μάθημα της Ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον.