Βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ / Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων

Βαθμός πρώτου & τελευταίου εισαγόμενου ανά Σχολή και Τμήμα 2013
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/baseis_2013.zip

Συγκριτικοί Πίνακες Βάσεων 2013-2012
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/sugrutika_vasewn_2013_2012.zip

Βάσεις Αλλογενών 2013
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/vaseis_allogenwn_2013.zip

Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών εξετάσεων ( διάφορες σελίδες )
http://www.edu4u.gr/moria.aspx
http://www.eduadvisor.gr/index.php/moria-calc